ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Newsletter

dot
dot
Link เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
bulletกรมสรรพสามิต
bulletกรมสรรพากร
bulletองค์การสุรา
bulletสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
bulletองค์การเภสัชกรรม
bulletสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
bulletสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย
dot
Link เว็บไซต์สารพันความรู้
dot
bulletFood focus thailand
bulletHealth & Cuisine
bulletGourmet & Cuisine
bulletHealth today
bulletWeekend
bulletชีวจิต
bulletSlimming
bulletFood news & Foodpaper


รู้จักกับ Anthocyanin article

                                         Anthocyanin คืออะไร               

                 สาร Anthocyanin (แอนโธซัยยานิน) เป็นสารที่มีสีตั้งแต่สีน้ำเงินเข้มในสภาพวะเป็นด่าง (pH>7) มีสีม่วงเมื่อเป็นกลาง (pH 7) และจะเปลี่ยนเป็นสีแดงถึงส้มได้ในสภาวะเป็นกรด (pH<7) เป็นสารสีที่พบได้ทั่วไปในดอกไม้ ผลไม้บางชนิด ใบหรือลำต้นของพืชบางชนิดที่มีสีจัด ในปริมาณเพียงน้อยนิดก็สามารถแสดงสีได้ในความเข้มสูง มนุษย์ในบางพื้นที่รู้จักใช้สารตัวนี้มาเป็นเวลานานแล้วในกิจกรรมต่างๆ เช่น ไทยใช้สีจากดอกอัญชันทำขนม จีนใช้สีของเปลือกไม้และใบไม้บางชนิดในการย้อมผ้าให้มีสีต่างๆด้วยการใช้ยางไม้และปูนขาวในการแต่งสี ยุโรปใช้ผลไม้ป่า (wild berry) ในการทำเครื่องสำอางและทำขนม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอนุพันธ์หนึ่งของ Anthocyanin ที่พบได้ในธรรมชาติ
 

ประโยชน์ของ Anthocyanin
                      โดยจากอดีตที่ผ่านมามนุษย์ใช้ Anthocyanin ในฐานะสีย้อมและสีแต่งอาหารมาโดยตลอด แต่ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีต่างๆทั้งทางการแพทย์ และการโภชนาการได้รุดหน้าไปมาก มีการศึกษาถึงคุณค่าที่มีอยู่ในสารสกัดธรรมชาติหลายๆ ชนิดที่เป็นภูมิปัญญามาแต่โบราณ ในส่วนของสาร Anthocyanin ก็เช่นกันเริ่มจากการพบว่าผู้คนและสัตว์ที่มีการใช้ประโยชน์จากดอกไม้ และผลไม้ที่มีสีเข้มจัด เป็นอาหารจึงมีลักษณะทางกายภาพหลายๆอย่างที่ดีกว่าที่อื่น เช่น การมีสีผิว และสีผมที่ดีกว่า โอกาสในการป่วยไข้น้อยกว่า

                เดิมยุคแรกๆของการศึกษาเชื่อว่าเป็นเพราะวิตามินในผลไม้เหล่านั้นเองที่เป็นตัวทำให้มีสุขภาพและสีสันที่ดี เมื่อศึกษาเพิ่มเติมถึงระดับสารพันธุกรรมจึงได้รู้ว่ามีสารอื่นๆอีกหลายอย่างที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ Anthocyanin ซึ่งมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระได้สูงกว่าวิตามินซี หลายพันเท่า ช่วยลดโอกาสการเป็นมะเร็ง ช่วยเสริมให้ร่างกายต่อต้านเชื้อโรค สมานแผล เสริมภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้น และสามารถกระตุ้นสารพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและสะสมปริมาณเม็ดสีในร่างกายให้สูงขึ้นด้วย อีกทั้งส่งเสริมการทำงานของเม็ดเลือดแดงได้อีกด้วย จึงมีบางสถาบันพยายามที่จะพัฒนาการนำสารตัวนี้มาใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจให้มากขึ้น โดยเฉพาะในการผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริม ส่วนในอาหารสัตว์สวยงามเริ่มมีการตื่นตัวในการนำประโยชน์ของสารตัวนี้มาใช้บ้างแล้วแหล่งที่มาและการส่งผ่าน

                ปกติสาร Anthocyanin จะพบได้ทั่วไปในพืชเกือบทุกชนิดแต่จะมีน้อยมากในพืชที่มีแต่สีเขียวเป็นหลัก จากการศึกษาก็พบว่าในผลไม้ที่มีเข้มจัด หรือดอกไม้สีจัดๆจะมีสาร Anthocyanin อยู่สูงกว่า และจะสูงขึ้นเรื่อยๆตามระดับความเข้มของสีในผลไม้ เช่น blueberry, cranberry, cherry, raspberry, mulberry, เป็นต้น ส่วนในดอกไม้ เช่น ดอก pansy, dandelion อัญชัน เป็นต้น หรือในพืชใบเช่น red cabbage, red radish เป็นต้น และแม้แต่ในเปลือกไม้บางชนิด รวมไปถึงจุลินทรีย์บางชนิด
               


                  สาร Anthocyanin ในธรรมชาติอาจจะพบได้หลายรูปแบบพันธะทางเคมีขึ้นกับชนิดของแหล่งที่มีแต่การส่งผ่านไปในห่วงโซ่อาหารนั้นเหมือนกัน กล่าวคือ ในแต่ละขั้นการส่งผ่านจะมีการนำไปใช้ประโยชน์และสะสมในระดับที่ลดลงเรื่อยๆ นักล่าที่อยู่บนสุดของปิรามิดอาหารจึงมีโอกาสได้รับสารตัวนี้น้อยลงไปด้วย ส่วนในชีวิตประจำวันของการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสวยงามโอกาสที่สัตว์จะได้รับสาร Anthocyanin ก็ยิ่งลดน้อยลงไปมากกว่าในธรรมชาติอีกมากนัก

 
Facts of Life

Elderberry Clinical Research article
Pomegranate
A new standardized test :; Cranberry Industry
François Nars.
GAGA GOES COSMETICS
How Acai berry is a King of superfruit !!! articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

Nova Pacific Co., Ltd.
Address :  432 Srinakarin Rd. Nongbon Praves
Bangkok  10250 Thailand
Telephone :  +66 2 398 0167, mobile (097) 978-9365   Fax :  +66 2 398 8395
Email : kamorn@novathai.com and info@novathai.com
Website : http://www.novathai.com